bab.la is not responsible for their content. [6] The morning after its on-air performance on AMC,[citation needed] the song was released as a music download and as a vinyl special edition. [12] Weiner tracked down the song and had many objectives[clarification needed] for Paré to achieve in the production of the song.

[13][16] Since the song was trending the entire following day, The Roots performed a brief rendition of a verse of the song as interstitial music the following night on Late Night with Jimmy Fallon. non-electric appliances: razors and hair trimmers and blades therefor, scissors, nail files, combs, shaving brushes, hairbrushes, toothbrushes, nail brushes, hairpins, curlers, personal weighing machines, baby scales, etc. [6] Paré's on-air performance of the song was lip synced to a prior recording. "Zou Bisou Bisou" was Gillian Hills' first single in the summer of 1960.

[15] However, it did reach the final position of the Canadian Hot 100. The year is 1967, and Shammi Kapoor is hot on the trail of a mystery. [11] The 7-inch vinyl version includes the B-side, "A Beautiful Mine" by RJD2, which is the theme music for the show. [1] Slate's David Haglund notes that Hills' version is the best-known of the early recordings. "Zou Bisou Bisou" (also performed as "Zoo Be Zoo Be Zoo" [citation needed]) is a song written by Bill Shepherd and Alan Tew, and Michel Rivgauche for the lyrics of the French version. [15] However, it did reach the final position of the Canadian Hot 100. Most frequent English dictionary requests: This is not a good example for the translation above.

Cookies help us deliver our services. kyanidové kapsle pro případ, že by je chytili. Everything you need to know about life in a foreign country. Contextual translation of "zuby" from Czech into Russian.

„kosmetickým prostředkem ⌦ přípravkem ⌫“ se rozumí jakákoli látka nebo přípravek ⌦ nebo směs ⌫ určenýá pro uvedení do styku s různými vnějšími částmi lidského těla (pokožkou, vlasovým systémem, nehty, rty, vnějšími pohlavními orgány) neb, ⌦ ‘cosmetic product’ means ⌫ A ‘cosmetic product’ shall mean any substance or preparation ⌦ or mixture ⌫ intended to be placed in contact with the various external parts of the human body (epidermis, hair system, nails, lips and external genital organs, „Místem zachycení“ se rozumí nebezpečné místo, u  kterého se vyčnívající ostré hr, ‘Snatching point’ means any dangerous point where sharp-edged, Vyřazené bahnice, na které se vztahuje tento režim, jsou určené věkem (nad pět let) a zhoršující se fyziologií, poškozeným chrupem a chybějíc, The Cast ewes covered by this scheme are defined by their age (over five years) and failing physiology they are broken mouthed, V celé nomenklatuře se za ‚slonovinu‘ považují nejen kly sloní, nýbrž i kly hrocha, mrože, narvala, divokého kance, rohy nosorožce, jako, Throughout the nomenclature, elephant, hippopotamus, walrus, narwhal and wild boar tusks, rhinoceros h, Tooth brushes, hair brushes and other toilet brushes for use 9603[.2 + .3] on the person; artists’ brushes, writing brushes and brushes for cosmetics, Pásové pilové listy pro opracování jiných materiálů než je kov jsou pilové listy s poměrně hrub, Bandsaw blades for working materials other than metal are relatively rough-toothed saw blades with, Patří sem ošetřené lovecké trofeje z ptáků a kopytníků tvořené čistě kostmi, rohy, kopyty, paznehty, drápy, par, Covers treated game trophies from birds and ungulates being solely bones, horns, hooves, cl, Příkladem přenosných baterií a akumulátorů, jimiž jsou všechny hermeticky uzavřené baterie a akumulátory, které průměrná osoba bez potíží unese a které nejsou ani automobilovými bateriemi nebo akumulátory, ani průmyslovými bateriemi nebo akumulátory, jsou jednočlánkové baterie (jako například baterie AA a AAA) a baterie a akumulátory používané spotřebiteli nebo profesionály u mobilních telefonů,přenosných počítačů, bezšňůrových elektrických nástrojů, hraček a domácích přístrojů, například elektrických kartáčků, Examples of portable batteries and accumulators, which are all-sealed batteries and accumulators that an average person could carry by hand without difficulty and that are neither automotive batteries or accumulators nor industrial batteries or accumulators, include single cell batteries (such as AA and AAA batteries) and batteries and accumulators used by consumers or professionals in mobile telephones, portable computers, cordless power tools, toys and household appliances such, Druh skotu, jehožživá hmotnost je nižší nebo se rovná 300 kg a který ještě nemá dr, Domestic animals of the bovine species, of not more than 300 kg live weight and not yet ha, „přípravkem pro ústní hygienu“ rozumí kosmetický přípravek určený pro aplikac, ‘Oral product’ means a cosmetic product which is intended to b, „kosmetickým přípravkem“ jakákoli látka nebo směs určená pro styk s vnějšími částmi lidského těla (pokožkou, vlasovým systémem, nehty, rty, vnějšími pohlavními orgány) neb, ‘cosmetic product’ means any substance or mixture intended to be placed in contact with the external parts of the human body (epidermis, hair system, nails, lips and external genital organs, Do těchto podpoložek patří protahovací stroje (viz Vysvětlivky k HS k číslu 8461, třetí odstavec, bod 4)); jde o obráběcí stroje, které sestávají z řezného nástroje s v. These subheadings cover broaching machines (see the HS Explanatory Notes to heading 8461, third paragraph, (4)); these are machine tools consisting of a multiple-tooth cutting tool, called a broach, used for working the interior or exterior surfaces of an article.