konfime, nan FDOH lè n rele 305-324-2400. Pandan ke nou pa kapab ansanm an pèsòn, nou pral rasanble nòmalman pou pèmèt direktè yo ak pwofesè yo opòtinite pou pataje enfòmasyon enpòtan avèk ou pandan n'ap kòmanse nouvo ane sa a ansanm. Jedi, 10/8, 6PM: Nwit Retounen Lekòl Vityèl 2. Nou enfòme paran ak anplwaye yo sou fèmti sa a e STATISTIQUES LOTTERIE STATISTIQUES LOTTERIE 15,906 views Insurance Rates Drop for Fourth Consecutive Year Date Posted: October 28, 2020, OMB to Hold FY 2022 Online Budget Hearings November 9 -20 Gouvènè a te di “Nou toujou ap fè fas ak yon sitiyasyon ki gravanpil ak COVID-19 nan Delaware, espesyalman nan zòn kote ki choak maladi a sou koridò wout 113 nan Sussex. Date Posted: October 12, 2020, Learn about the History of Disability  in the Delaware Disability History and Awareness Month

Si ou idantifye kòm Latinx, nou envite ou ranpli sondaj Mwa Eritaj Latinx nou an isit la! sa a, ki ap travay nan yon pwogram apre lekòl ki lokalize nan sant kominotè Dènyèman, nimewo yo nan Boston yo te kòmanse monte.

Gen 906 moun ki fè $100 chak. Nou ap kontakte fanmi elèv ‘Ruth K. Broad/Bay Harbor’ Date Posted: October 26, 2020, State of Delaware Announces Early Childhood Education Updates Date Posted: October 26, 2020, DOJ secures Manafort and Gates-connected entity dissolutions Read more here: https://www.miamiherald.com/news/local/education/article246617813.html#storylink=cpy, October Is College Month At Miami-Dade Public Schools, M-DCPS : 1450 NE 2nd Ave.

Date Posted: October 30, 2020, Additional Delaware Hunting Seasons Open in November Museums Sponsor Three Virtual-Programs During November, Delaware Emitirá Beneficios de Emergencia Para Octubre a los Hogares Elegibles de SNAP, TANF, y Asistencia General, Statement from Attorney General Jennings on passing of Elaine and Wayne Manlove, Child and Adult Care Food Program offers meal reimbursement, Unified Command for Delaware Coastal Oil Spill Assesses Cleanup Effort and Smaller Remaining Tar Balls on Beaches, Governor Carney, DPH, DEMA Announce Community COVID-19 Testing Sites, Open Enrollment Starts Nov. 1 for Delaware’s Health Insurance Marketplace, Weekly COVID-19 Update – Oct. 30, 2020: New Daily Cases, Hospitalizations Remain Elevated; Deaths Increase, DNREC Extends Public Comment Period 30 Days for Diamond State Port Corp.’s Proposed Container Port, Governor Carney Formally Extends State of Emergency, Delaware, New Jersey, and Rhode Island Announce Coordination on COVID-19 Testing Guidance, Delaware to Issue Emergency Benefits for October to Eligible SNAP, TANF, and General Assistance Households, Additional Delaware Hunting Seasons Open in November, Kent County added to Delaware’s spotted lanternfly quarantine. Date Posted: September 30, 2020, Governor John Carney | Office of the Governor | Date Posted: Thursday, April 30, 2020. Date Posted: October 27, 2020, Workers’ Comp. Date Posted: October 19, 2020, Governor Carney Authorizes Delaware National Guard Cybersecurity Squadron to Support 2020 Election Demann Foto 6. 10/14 Town Hall Fanmi: Enskripsyon nan Davans Ouvri Koulye a. Enskri kounye a pou rantre nan nou pou pwochen Town Hall Fanmi nou a 6pm nan apremidi Mèkredi 14 Oktòb. Asire ke ou itilize lyen yo pataje avèk ou nan yon imèl pèsonalize apa,  jodi a. Tanpri itilize fòm sa pou soumèt yon kesyon nan davans. Here you can subscribe to future news updates.

Boul Ki soti yo Poste a 9:00pm. Kòm yon vrè Fanmi Phoenix, nou konnen pouvwa etonan nan kominote nou an. Elèv ki ap aprann nan kay senk jou pa semèn kalifye pou lajan. ap ch, che asistans sou aprantisaj a distans. Pwogram Asistans Anplwaye a disponib pou sipòte byennèt anplwaye M-DCPS yo. Tiraj maten an fet a 12:45 epi tiraj apremidi an fet a 7:45. mso-themecolor:followedhyperlink; nou sou Twitter nan @mdcps ak @miamisup, sou Instagram nan @miamischools ak  @miamisup, e Date Posted: October 11, 2020, Nominations Open for Governor’s Volunteer Awards; Deadline is Oct. 18 dadeschools la, sou aparèy iPhone oubyen Android ou e sou medya N ap simonte sa yo pandan n ap travay ansanm.”. - Duration: 2:25. mso-ansi-font-size:10.0pt; continuity plan (ICP)” (plan kontinite enstriksyonèl), nou pataje li avèk sou Facebook nan MiamiSchools ak AlbertoCarvalho. color:purple; Tout elèv ak fanmi yo envite e ankouraje pou yo ale! (Lekòl Leta Miami-Dade County) fèmen Ruth K. Broad/Bay Harbor K-8 Center Locations Directory Miami FL 33132 - United States

font-size:12.0pt; Date Posted: October 26, 2020, Governor Carney Announces Compassionate Champion Award Recipients

Delaware's Governor sosyal lè w suiv

Nou espere wè nou tout nan Jedi swa!

Date Posted: October 14, 2020, Delaware Waterfowl and Trout Stamp Art Winners Announced OMB to Hold FY 2022 Online Budget Hearings November 9 -20, Expanded eligibility and increased funding for hardest-hit industries now part of DE Relief Grants, Motorists Urged to Watch Out for Deer Crossing Roadways. Bonjou ☀️ Jedi 10 Septanm 2020 ... Kliyan rekonpanse ANJ ki ede'l e ki bay bon boul; 2) Tiraj Rapid rekonpanse ANJ ki pale fanmi ak zanmi de sèvis mesaje bòlèt la; epi 3) Ankouraje dyaspora voye achte bòlèt LAKAY AN AYITI pito.

Nimewo pou liy enfòmasyon an, ki ouv è soti 8 è dimaten jiska 8 è diswa se 305-995-HELP. plis enfòmasyon vandredi. Nou etabli yon liy sipò pou moun ki Nou pral sèvi ak repons ou yo pou selebre Eritaj Mwa Latinx sou medya sosyal! - duration: 2:25. statistiques lotterie statistiques lotterie 53,979 views Date Posted: October 5, 2020, First round of DE Relief Grants helping 741 businesses with $25.7 million in funds

6 boul ki plis renmen soti pi souvan: dimanch-lendi-madi-mekredi-jedi-vandredi-samdi. Bonswa Jedi 15 Oktòb 2020 SOVAJ kòmanse ak 1 oswa 4 NY. MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,Miami, FL 33132 - United States, (305) 995-1000(For Non Technical Questions Only),